ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 สำนักงานประกันสังคม จัดกิจกรรมกีฬาสีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ประจำปี 2561 โดยมีนายสมศักดิ์ คณาประเสริฐกุล ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 เป็นประธานในพิธีเปิด

15 ธันวาคม 2561

      ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 สำนักงานประกันสังคม จัดกิจกรรมกีฬาสีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ประจำปี 2561 โดยมีนายสมศักดิ์ คณาประเสริฐกุล ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูสมรรถภาพ เสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายให้แข็งแรง ฟื้นฟูสมรรถภาพจิตใจให้รู้จักแพ้ ชนะ และการให้อภัย สร้างความสามัคคี อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาความสามารถทางด้านกีฬา เพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาคนพิการต่อไป เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 จังหวัดปทุมธานี