นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย พร้อมมอบแนวทางการทำงาน

15 ธันวาคม 2561

     นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
การก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย พร้อมมอบแนวทางการทำงาน โดยมี 
นางสาวสมใจ โชคอำนวย ประกันสังคมจังหวัดเลย พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ให้การต้อนรับ เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย