พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่เพื่อพบปะกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 40 “หนึ่งหมู่บ้าน ประกันสังคมถ้วนหน้า ปี 2561 - 2562” โดยได้กำชับหัวหน้าส่วนราชการขับเคลื่อนนโยบาย สู่การปฏิบัติ ณ พิพิธภัณฑ์ไทดำ บ้านนาป่าหนาด อ.เชียงคาน จ.เลย

15 ธันวาคม 2561

     เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่เพื่อพบปะกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 40 “หนึ่งหมู่บ้าน ประกันสังคมถ้วนหน้า ปี 2561 - 2562” โดยได้กำชับหัวหน้าส่วนราชการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ณ พิพิธภัณฑ์ไทดำ บ้านนาป่าหนาด อ.เชียงคาน จ.เลย โดยมีกลุ่มแรงงานนอกระบบร่วมให้การต้อนรับ
     ในการนี้ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย ร่วมออกบูธรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 
และ ศูนย์สารนิเทศ ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของสำนักงานประกันสังคม