นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2561

21 พฤศจิกายน 2561

    นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ  เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา เมื่อวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดจองคำ (พระอารามหลวง) ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ตลอดจนเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ให้อยู่สืบไป โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วยประชาชนในชุมชนใกล้เคียงร่วมพิธี โดยสำนักงานประกันสังคมได้รวบรวมปัจจัยถวายบำรุงพระอารามหลวงครั้งนี้ ทั้งสิ้นจำนวน 3,469,132 บาท