วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานการรับมอบของรางวัลจากสถานประกอบการ โรงพยาบาลคู่สัญญา และหน่วยงานของสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมงานกาชาด กระทรวงแรงงาน

14 พฤศจิกายน 2561

        วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานการรับมอบของรางวัลจากสถานประกอบการโรงพยาบาลคู่สัญญา และหน่วยงานของสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมงานกาชาด กระทรวงแรงงาน ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ