แผนจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
26-12-2561 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561
25-12-2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่5
24-12-2561 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
18-12-2561 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 ลว. 18 ธันวาคม 2561
14-12-2561 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 ลว. 14 ธันวาคม 2561
14-12-2561 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 ลว. 14 ธันวาคม 2561
14-12-2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562
13-12-2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
13-12-2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
13-12-2561 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่่ 12
  เอกสารแนบท้ายประกาศ.pdf
11-12-2561 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 ลว. 11 ธันวาคม 2561
11-12-2561 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 ลว. 11 ธันวาคม 2561(ฉบับที่ 2)
11-12-2561 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลว. 11 ธ.ค. 61
06-12-2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
06-12-2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
04-12-2561 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 ลว. 4 ธันวาคม 2561
04-12-2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562
03-12-2561 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 ลว. 3 ธันวาคม 2561
30-11-2561 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่่ 12
  ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่่ 12.pdf
30-11-2561 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่่ 12
  ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่่ 12 ลว. 30 พฤศจิกายน 2561.pdf
 1 2 3 >  Last ›