ประกาศราคากลาง (อ้างอิง)

 วันที่ประกาศ  รายการ
27-11-2561 จ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บและแปลงเอกสารหลักฐานงานประกันสังคมจากรูปแบบกระดาษให้เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานภายใต้ประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (EDOC)
16-11-2561 ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารสื่อออนไลน์และการสื่อสารเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์สำนักงานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16-11-2561 จ้างประชาสัมพันธ์ทางสือเดลินิวส์ออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-11-2561 จ้างประชาสัมพันธ์ทางสื่อหนังสือพิมพ์มติชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-11-2561 จ้างประชาสัมพันธ์ทางสื่อหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-11-2561 จ้างจัดนิทรรศการประชุมวิชาการประกันสังคม ประจำปี 2561
09-11-2561 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-11-2561 จ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบดับเพลิงและระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-11-2561 จ้างประชาสัมพันธ์ทางสื่อหนังสือพิมพ์สยามรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-11-2561 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-11-2561 จ้างประชาสัมพันธ์ทางหนังสือ "โครงการเดิน-วิ่ง ข้ามโขง นครพนม-คำม่วน มาราธอน ๒๐๑๘" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-11-2561 จัดซื้อซองจดหมาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-11-2561 สมัครสมาชิก CBRE Research
05-11-2561 ซื้อวัสดุฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-11-2561 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียบ ฮภ9998 กรุงเทพมหานคร
25-10-2561 จ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคม ปีที่ 2
24-10-2561 ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24-10-2561 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22-10-2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงตกแต่งภายในอาคาร ชั้น 7 สำนักตรวจสอบ สำนักสิทธิประโยชน์ อาคารวิทุร แสงสิงแก้ัว ด้วยวิธีประกวดคาคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09-10-2561 ประกวดราคาจ้างจัดงานสมัชชาแรงงานนอกระบบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›