ประกาศราคากลาง (อ้างอิง)

 วันที่ประกาศ  รายการ
08-12-2560 ประกวดราคาจ้างทำของที่ระลึก จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07-12-2560 จ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บและแปลงเอกสารหลักฐานงานประกันสังคม จากรูปแบบกระดาษให้เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานภายใต้ประกาศ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (EDOC)(Hardware)
06-12-2560 จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานประกันสังคม
06-12-2560 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระดับคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
04-12-2560 จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคม
04-12-2560 จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมโทรศัพท์ รวมทั้งค่าซ่อมบำรุงและค่าอะไหล่ ประจำปี 2561
24-11-2560 จ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตน
21-11-2560 บำรุงรักษาและปรับปรุงระบบงานกองทุน
21-11-2560 บำรุงรักษาระบบงานประกันสังคมบนเครื่่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรม
15-11-2560 บำรุงรักษาและปรับปรุงระบบสารสนเทศงานประกันสังคมกรณีว่างงาน
25-10-2560 บำรุงรักษาและปรับปรุงระบบงานสารสนเทศเพื่อการจัดการ
‹ First  < 9 10 11