ประกาศราคากลาง (อ้างอิง)

 วันที่ประกาศ  รายการ
25-12-2561 จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานประกันสังคม
25-12-2561 จ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์บริการอิเล็กทรอนิกส์
24-12-2561 สมัครสมาชิกรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของตลาดเงิน ตลาดทุน
24-12-2561 สมัครสมาชิกระบบบริการข้อมูลกองทุนรวม
24-12-2561 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานประกันสังคมในรูปแบบ e-Service
21-12-2561 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์
18-12-2561 จัดซื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี จำนวน 1 รายการ
18-12-2561 จัดซื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี จำนวน 4 รายการ
17-12-2561 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 2 อาคาร จำนวน 3 เครื่อง ระบบควบคุมไฟฟ้า และระบบสัญญาณ TV จำนวน 5 อาคาร ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17-12-2561 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17-12-2561 จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
17-12-2561 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบงานกองทุน
14-12-2561 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมโทรศัพท์ รวมทั้งค่าซ่อมบำรุงและค่าอะไหล่ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14-12-2561 จ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตน
13-12-2561 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13-12-2561 จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมและอุปกรณ์ต่อพ่วงศูนย์คอมหลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง
13-12-2561 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบบริหารการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ สำนักงานประกันสังคม
12-12-2561 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง จังหวัดระยอง ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12-12-2561 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12-12-2561 ประกวดราคาจ้างทำของที่ระลึก จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 1 2 3 >  Last ›