ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
25-12-2561 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-12-2561 เช่าโปรแกรมสำหรับควบคุมงานประมวลผลแบบ Batch โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-12-2561 จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบประชุมสัมมนาฝึกอบรมงานประกันสังคม สำหรับนายจ้างและผู้ประกันตนแบบทางไกล
24-12-2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-12-2561 จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน กว 3591 นบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน กว 3591 นบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-12-2561 ซื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี จำนวน 1 รายการ
21-12-2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-12-2561 บำรุงรักษาอุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย
20-12-2561 จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานประกันสังคมสำนักงานใหญ่ และสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 (ดินแดง)
20-12-2561 เช่าใช้อินเทอร์เน็ต กองบริการการลงทุน
20-12-2561 สมัครสมาชิกสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA)
20-12-2561 จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารประจำปี 2562
20-12-2561 จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารประจำปี 2562
20-12-2561 จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารประจำปี 2562
20-12-2561 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-12-2561 ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ
20-12-2561 จ้างทำไดอารี่สำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2562
20-12-2561 จัดซื้อถังขยะ จำนวน ๘ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-12-2561 จัดซื้อกระติกน้ำพลาสติก จำนวน ๕๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-12-2561 จัดจ้างพิมพ์รายชื่อสถานพยาบาลที่ให้บริการประกันสังคม ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›