ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
28-12-2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานประกันสังคมในรูปแบบ e-Service โดยวิธีคัดเลือก
28-12-2561 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารพาณิชย์เป็นที่ทำการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 และเป็นอาคารเก็บเอกสาร ประจำปี 2562 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารพาณิชย์เป็นที่ทำการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 และเป็นอาคารเก็บเอกสาร ประจำปี 2562
28-12-2561 จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน นจ 2492 นบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-12-2561 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-12-2561 จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมและอุปกรณ์ต่อพ่วงศูนย์คอมหลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง
27-12-2561 จ้างบำรุงรักษาระบบสนับสนุนคอมพิวเตอร์สำรอง (จังหวัดระยอง) พร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายสายสัญญาณ เพื่อรับส่งข้อมูลระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์
27-12-2561 ซื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี จำนวน 1 รายการ
27-12-2561 ซื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี จำนวน 4 รายการ
27-12-2561 จ้างก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงตกแต่งภายในอาคาร ชั้น 7 สำนักตรวจสอบ สำนักสิทธิประโยชน์ อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว
27-12-2561 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบงานกองทุน
26-12-2561 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 ประจำปี ๒๕๖๒
26-12-2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์เชืื่อมโยงระบบ NCH (National Clearing House) โดยวิธีคัดเลือก
26-12-2561 บำรุงรักษาระบบแปลงรายงาน (Reports Conversion)
26-12-2561 บำรุงรักษาโปรแกรม IBM Tivoli OmegaMon for CICS
26-12-2561 จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ (Cloud)
26-12-2561 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
26-12-2561 ซื้อยาบัญชี จ(๒) จำนวน 3 รายการ
26-12-2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบสารสนเทศงานประกันสังคมกรณีว่างงาน โดยวิธีคัดเลือก
25-12-2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงานประกันสังคมบนเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-12-2561 จ้างบำรุงรักษาระบบความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลแบบ Web Service
 < 1 2 3 4 >  Last ›