ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ รายการ ประเภท ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร เปิดซอง / เสนอราคา
19-09-2561 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์กองทุนเงินทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor+ตัวอย่าง แผ่นพับ สกท.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 19-09-2561 - 27-09-2561
( )
28-09-2561 - 28-09-2561
( 08:30 - 16:30 )
01-10-2561
12-09-2561 ประกวดราคาจ้างทำชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ ประเภท Roll Up ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor roll up.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 12-09-2561 - 20-09-2561
( )
21-09-2561 - 21-09-2561
( 08:30 - 16:30 )
24-09-2561
10-09-2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงชั้น 9 สำนักงานกองทุนเงินทดแทน อาคารวิฑุร แสงสิงแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ชั้น 9.pdf แบบงาน+ แบบเปล่า.pdf แบบ ปร.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 10-09-2561 - 24-09-2561
( )
25-09-2561 - 25-09-2561
( 08:30 - 16:30 )
26-09-2561
10-09-2561 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor แบบพิมพ์.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 10-09-2561 - 17-09-2561
( )
18-09-2561 - 18-09-2561
( 08:30 - 16:00 )
19-09-2561
05-09-2561 ประกวดราคาจ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจสำนักงานประกันสังคม ปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
  tor พึงพอใจ.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 05-09-2561 - 12-09-2561
( )
13-09-2561 - 13-09-2561
( 08:30 - 16:30 )
14-09-2561
31-08-2561 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor และตัวอย่างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 31-08-2561 - 17-09-2561
( )
18-09-2561 - 18-09-2561
( 08:30 - 16:30 )
19-09-2561
29-08-2561 ประกวดราคาจ้างโครงการจัดสร้างระบบการบริหารจัดการสถานพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 29-08-2561 - 06-09-2561
( )
07-09-2561 - 07-09-2561
( 08:30 - 16:30 )
10-09-2561
23-08-2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 61.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 23-08-2561 - 09-09-2561
( )
10-09-2561 - 10-09-2561
( 08:30 - 16:30 )
11-09-2561
22-08-2561 ประกวดราคาจ้างทำชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ ประเภท Roll Up ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor roll up.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 22-08-2561 - 05-09-2561
( )
06-09-2561 - 06-09-2561
( 08:30 - 16:30 )
07-09-2561
17-08-2561 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor พิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 13 รายการ .pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 17-08-2561 - 26-08-2561
( )
27-08-2561 - 27-08-2561
( 08:30 - 16:30 )
28-08-2561
17-08-2561 ประกวดราคาจ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจสำนักงานประกันสังคม ปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ความพึงพอใจ.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 17-08-2561 - 26-08-2561
( )
27-08-2561 - 27-08-2561
( 08:30 - 16:30 )
28-08-2561
16-08-2561 งานปรับปรุงห้องสุขาสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  เอกสารประกวดราคา.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 16-08-2561 - 23-08-2561
( 08:30 - 16:30 )
24-08-2561 - 24-08-2561
( 08:30 - 16:30 )
27-08-2561
15-08-2561 ประกวดราคาจ้างพิมพ์ปฏิทินประกันสังคม ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ปฏิทินประกันสังคม ประจำปี 2562 .pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 15-08-2561 - 12-09-2561
( )
13-09-2561 - 13-09-2561
( 08:30 - 16:30 )
14-09-2561
19-07-2561 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกโด ขนาด ๑ ตัน(ดีเซล) ขนาด ๒,๔๐๐ ซีซี แบบดับเบิ้ลแคป พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 19-07-2561 - 31-07-2561
( 08:30 - 16:30 )
01-08-2561 - 01-08-2561
( 08:30 - 16:30 )
02-08-2561
17-07-2561 ประกวดราคาซื้อรถตู้ไฮโรลิคโดยสารสำหรับผุ้พิการ ขนาด ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 17-07-2561 - 26-07-2561
( 08:30 - 16:30 )
31-07-2561 - 31-07-2561
( 08:30 - 16:30 )
01-08-2561
09-07-2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ห้องประชุม ชั้น 2.pdf แบบ ปร ห้องประชุม ชั้น 2.zip แปลน ห้องประชุม ชั้น 2.pdf แบบเปล่า ห้องประชุม ชั้น 2.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 09-07-2561 - 23-07-2561
( )
24-07-2561 - 24-07-2561
( 08:30 - 16:30 )
25-07-2561
02-07-2561 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ ของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2
  TOR.pdf ประกาศประกวดราคา.pdf เอกสารประกวดราคา.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 02-07-2561 - 09-07-2561
( 08:30 - 16:30 )
10-07-2561 - 10-07-2561
( 08:30 - 16:30 )
11-07-2561
29-06-2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงห้องสมุด ชั้น ๒ อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  แบบ ปร.zip tor.pdf แปลน.pdf แบบเปล่า.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 29-06-2561 - 16-07-2561
( )
17-07-2561 - 17-07-2561
( 08:30 - 16:30 )
18-07-2561
19-06-2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR การจัดซื้อครุภัณฑ์.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 02-07-2561 - 02-07-2561
( 08:30 - 16:30 )
02-07-2561 - 02-07-2561
( 08:30 - 16:30 )
03-07-2561
19-06-2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR การจัดซื้อครุภัณฑ์.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 02-07-2561 - 02-07-2561
( 08:30 - 16:30 )
02-07-2561 - 02-07-2561
( 08:30 - 16:30 )
03-07-2561
 < 1 2 3 4 >