เรียกผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม ระดับชั้นต้น ลำดับที่ 82-91 มารายงานตัว

19 กันยานยน 2561

ด้วยสำนักงานประกันสังคมได้มีหนังสือให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม ระดับชั้นต้น ลำดับที่ 82 - 91 มารายงานตัว ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมจำลอง ศรีประสาธน์ อาคารอำนวยการชั้น 6 สำนักงานประกันสังคม ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเมือง จังหวัดนนทบุรี