เรียกผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม ระดับชั้นต้น ลำดับที่ 1-81 มารายงานตัว

04 กันยานยน 2561

ด้วยสำนักงานประกันสังคมได้มีหนังสือให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม ระดับชั้นต้น ลำดับที่ 1 - 81 มารายงานตัว ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ อาคารอำนวยการชั้น 6 สำนักงานประกันสังคม ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเมือง จังหวัดนนทบุรี