ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2

24 สิงหาคม 2561

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 โดยการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ รายละเอียดตามประกาศที่แนบ