ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานราชการ

28 กันยานยน 2561

ให้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวในวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์