ข้อมูลความเคลื่อนไหวบัญชีผุู้สอบแข่งขันได้ฯ

03 กันยานยน 2561

ด้วยสำนักงานประกันสังคมได้มีหนังสือให้ผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ลำดับที่ ๑๖ - ๑๘ มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในวันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคล