ปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม (www.sso.go.th) และระบบสมาชิก

21 ธันวาคม 2560

ปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม (www.sso.go.th) และระบบสมาชิก

     เนื่องจากสำนักงานประกันสังคม ได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม (www.sso.go.th) และระบบสมาชิก โดยนำระบบการยืนยันตัวตนทางโทรศัพท์ (OTP) มาใช้งาน

     จึงขอให้สมาชิกเว็บไซต์เดิมที่เคยลงทะเบียน ทำการสมัครสมาชิกโดยยืนยันตัวตนทางโทรศัพท์ ซึ่งจะเริ่มใช้งานใน วันที่ 20 ธันวาคม 2560