บันทึกความร่วมมือ การให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน ระหว่างกระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุข

09 มีนาคม 2561

บันทึกความร่วมมือ การให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน ระหว่างกระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุข

       เมื่อวันที่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือในการให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้่ประกันตน ระหว่างกระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุข โดยสามารถเริ่มให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป