ข่าว : การใช้งานระบบสมาชิก เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม รูปแบบใหม่

04 กันยานยน 2561

การลงทะเบียนสมัครสมาชิกเว็บไซต์ประกันสังคม
การลงทะเบียนสมัครสมาชิกเว็บไซต์ประกันสังคม

การใช้งานระบบสมาชิก เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม รูปแบบใหม่

ขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครสมาชิก เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม
  1. ลงทะเบียนสมัครสมาชิก เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม
      ได้ที่ https://www.sso.go.th/wpr/main... และคลิกสมัครสมาชิก
  2. กรอกข้อมูลส่วนตัว หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล
  3. ยืนยันตัวตน ด้วยรหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS
  4. สมัครสมาชิกสำเร็จ

สมาชิกเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม
สามารถลงชื่อเข้าใช้ (login) ได้ที่ https://www.sso.go.th/wpr/main...
  • ตรวจสอบการใช้สิทธิรักษาพยาบาล
  • ตรวจสอบข้อมูลการส่งเงินสมทบ
  • เปลี่ยนสถานพยาบาล

คู่มือการใช้งาน https://www.sso.go.th/wpr/asse...