ขอเชิญหน่วยงานที่สนใจจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย ตามกรอบการดำเนินงานวิจัย ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางและรูปแบบการพัฒนาสิทธิประโยชน์สำหรับผู้รับบำนาญในระบบประกันสังคม

03 กรกฏาคม 2561

ขอเชิญหน่วยงานที่สนใจจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย ตามกรอบการดำเนินงานวิจัย ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางและรูปแบบการพัฒนาสิทธิประโยชน์สำหรับผู้รับบำนาญในระบบประกันสังคม

 

กำหนดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ภายในวันที่  ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

 

(ทั้งนี้ การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยดำเนินการโดยคณะทำงานการดำเนินงานวิจัยสำนักงานประกันสังคม มติของที่ประชุมคณะทำงานฯ ถือว่าสิ้นสุด)

 

รายละเอียดประกอบด้วย