ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
ข่าว : ประกันสังคม ร่วมขับเคลื่อน DOING BUSINESS 2019 ความยาก – ง่ายในการประกอบธุรกิจไทย
สถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยน เลือก และสามารถรับจำนวนผู้ประกันตน ปี 2561 ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
ข่าว : ประกันสังคม อัพเกรดบริการรับชำระเงินสมทบผู้ประกันตน เตรียมจับมือสรรพากรเชื่อมโยงข้อมูลเข้าระบบฐานจัดเก็บภาษี
ข่าว : ประกันสังคม ปลื้ม คว้ารางวัลสนับสนุนและส่งเสริมการออมดีเด่น ประจำปี 2561
ความรู้เกี่ยวกับวิธิปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริต ความหมายและคำอธิบายการกระทำต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
ข่าว : รมว.แรงงาน ลงพื้นที่อำเภอแม่จัน เชียงราย เยี่ยมผู้ทุพพลภาพในโครงการมอบสุข
ข่าว : รมว.แรงงาน ลงพื้นที่เชียงราย บุกไร่ชา 101 ให้ความรู้ด้านประกันสังคมแก่แรงงานต่างด้าว
ข่าว : รมว.แรงงาน เผยสิทธิแรงงานต่างด้าว ไม่ต้องกังวล ประกันสังคม พร้อมคุ้มครองดูแล
สำนักงานประกันสังคม งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561 งวด 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข่าว : รมว. แรงงาน รุกหนักติดตามนโยบายคุ้มครองแรงงานนอกระบบ “มาตรา 40” 5 จังหวัดภาคอีสานตอนบน
ข่าว : ข่าว สปส.อัดเม็ดเงินหมื่นล้านส่งเสริมการจ้างงาน
ข่าว : ประกาศแล้ว พ.ร.บ.เงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้ 9 ธันวาคม 2561
ข่าว : ประกันสังคม ส่งข้อความผ่าน SMS เตือนผู้ประกันตน ม.39 ชำระเงินสมทบ ป้องกันการขาดสิทธิ
ข่าว : รมว.แรงงาน โปรโมทสร้างเครือข่าย “หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้าน ประกันสังคมถ้วนหน้า”
ข่าว : ประกันสังคม แจงปัญหาเบิกจ่ายยาต้านไวรัส HIV
ข่าว : ประกาศแล้ว พ.ร.บ.เงินทดแทน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561 เอื้อ นายจ้าง ลูกจ้าง ได้รับประโยชน์เต็มที่
ข่าว : ประกันสังคมแจงสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพเพื่อเป็นหลักประกันไปตลอดชีวิต
ข่าว : รมต.แรงงาน อุ้มผู้ประกันตนท้อง ช่วยดูแลครรภ์เพิ่มอีก 1,000 บาท
ข่าว : ประกันสังคม รุกไม่หยุด ช่องทางจ่ายเงินสมทบ ผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางเลือก 3
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›