ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
ขอเชิญแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์สำนักงานประกันสังคม
ขอเชิญหน่วยงานที่สนใจจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย ตามกรอบการดำเนินงานวิจัย ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางและรูปแบบการพัฒนาสิทธิประโยชน์สำหรับผู้รับบำนาญในระบบประกันสังคม
Test-VDO
ข่าว : ตัวเลขผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่ประสบอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่
สถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยน เลือก และสามารถรับจำนวนผู้ประกันตน ปี 2562 ณ วันที่ 2 มกราคม 2562
ข่าว : รมว.แรงงาน เยี่ยมผู้ป่วยในระบบ UCEP 3 กองทุน
ประกันสังคม แจงผู้ประกันตน เรื่องสิทธิการรักษาช่วงวันหยุดปีใหม่
สำนักงานประกันสังคม งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 งวด 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข่าว : รมว.แรงงาน ห่วงใย ผปต. เดินทางช่วงเทศกาลหยุดยาวปีใหม่ กำชับ สปส. รณรงค์ ผปต.พกบัตรประชาชน เจ็บป่วยฉุกเฉินเข้ารักษารพ. ทุกแห่งไม่เสียค่าใช้จ่าย
สถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยน เลือก และสามารถรับจำนวนผู้ประกันตน ปี 2561 ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2561
ข่าว : ประกันสังคม เผยมาตรการเข้มศูนย์บริการข้อมูล 1506 ช่วงวันหยุดปีใหม่
ข่าว : เริ่มแล้ว! ประกันสังคมเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนเปลี่ยน รพ. ปี 62 ได้วันนี้ - 31 มี.ค.62
ข่าว : ประกันสังคมร่วมบูรณาการโครงการ Grab The Future พร้อมหนุนทุกกลุ่มอาชีพอิสระสมัครมาตรา 40
ข่าว : สปส. จัดประชุมวิชาการประกันสังคม ประจำปี 61 “Social Security towards Social Protectin for All : ประกันสังคมสู่หลักประกันถ้วนหน้า”
ข่าว : ประกันสังคมจับมือกรมการพัฒนาชุมชนร่วมขับเคลื่อนโครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้าน ประกันสังคมถ้วนหน้า”
ข่าว : รมว.แรงงาน ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพ ณ ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
ข่าว : รมว.แรงงาน เผยดูแลเต็มที่ลูกจ้างเจ็บจากงานทุกกรณี กองทุนเงินทดแทน พร้อมจ่ายค่ารักษาเต็มที่ถึง 2 ล้านบาท
ข่าว : ประกันสังคมย้ำ สิทธิการรักษาที่ผู้ประกันตนควรรู้ก่อนเดินทางท่องเที่ยว
ข่าว : ประกันสังคม พบผู้แทน เจ้าหน้าที่รัฐบาลต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ แจ้ง พ.ร.บ. เงินทดแทนฉบับใหม่มีผลใช้บังคับ 9 ธ.ค.61
ข่าว : รมว.แรงงาน เร่งเยียวยาทายาทลูกจ้างเสียชีวิต 3 ราย เหตุระเบิดเพลิงไหม้โรงงานเครื่องสำอาง ย่านปากเกร็ด จ.นนทบุรี
 1 2 3 >  Last ›