ขอเชิญเข้าร่วมชมงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561

29 มกราคม 2561

ขอเชิญเข้าร่วมชมงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ : http://www.nrct.go.th/NewsSect...

http://www.nrct.go.th
http://inventorday.nrct.go.th