ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมนายภูมา ธรรมกุล
รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม