คณะกรรมการประกันสังคมนายเฉลิมพล เพ็ญสูตร
ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 3