คำถามที่พบบ่อย  ค้นหา

ประเภทหมวดหมู่ คำถามที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อย มีข่าวออกมาว่าสิทธิประโยชน์ของบัตรทอง ได้รับมากกว่าสิทธิประโยชน์ประกันสังคมข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร (เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ไม่ค่อยมีผู้มาสมัครเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 40)
คำถามที่พบบ่อย กรณีผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ส่งเงินสมทบมาแล้ว 8 ปี ต่อมาได้เข้าทำงานและเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 สิทธิประโยชน์จะนำมาคิดคำนวณอย่งไร แยกประเภทอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ผู้ที่มีการสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 แล้ว มีการคลอดบุตร จัดอยู่ในหลักเกณฑ์ของการรักษาพยาบาลในกรณีนอนเป็นผู้ป่วยในได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย เงินสมทบกรณีผู้ประกันตนตามมาตรา 40 รัฐบาลจะยังคงช่วยสมทบต่อไปให้อีกหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ส่งเงินสมทบได้ 3 เดือน และจะไม่ส่งต่อจะขอเงินคืนได้อย่างไร
คำถามที่พบบ่อย กรณีที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 มาก่อน ต่อมาเข้าทำงานในบริษัทและบริษัทจะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ให้ ในส่วนของมาตรา 40 ผู้ประกันตนจะต้องส่งเงินสมทบต่อไปอีกหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนมีอายุ 40 ปี และเป็นผู้ประกันตนอยู่ประมาณ 10 ปี แล้วไม่นำส่งเงินสมทบเมื่ออายุครบ 60 ปี เงินที่ส่งไปแล้ว 10 ปี จะได้รับคืนหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย อยากให้สำนักงานประกันสังคมจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ความรู้ของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ให้กระจ่างกว่านี้่
คำถามที่พบบ่อย มาตรา 40 เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ประชาชนสมัครเข้ามาแล้วและจ่ายเงินไปแล้ว สมมุติว่าจ่ายมาเป็นระยะเวลา 10 ปี หากมีรัฐบาลใหม่เข้ามาแล้วมีความคิดไม่เห็นด้วย ให้ยกเลิกโครงการมาตรา 40 ผู้ที่จ่ายเงินสมทบไปแล้วจะได้รับเงินคืนหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนมาตรา 40 จะต้องนำส่งเงินสมทบกี่ปี จึงจะหยุดการนำส่งสมทบเพื่อมิให้เสียสิทธิ
คำถามที่พบบ่อย การจ่ายเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถหักจากบัญชีเงินฝากของธนาคารได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 หากอยากจะสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จะสามารถสมัครได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย หากผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ขาดส่งเงินสมทบมาแล้ว 2 เดือน จะต้องทำอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย พระภิกษุ สามเณร สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนมาตรา 40 ส่งเงินสมทบจนเกิดสิทธิ ต่อมาเจ็บป่วยเป็นโรคจิตเวช มากบิกเงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีเจ็บป่วย ได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนมาตรา 40 หากได้รับการพิจารณาเป็นผู้ทุพพลภาพตามมาตรา 40 แล้ว ต้องหยุดส่งเงินสมทบหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ประสงค์จะเปลี่ยนทางเลือกการรับสิทธิประโยชน์ต้องอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนมาตรา 40 หายสาบสูญจากอุบัติเหตุทางทะเล จะได้ค่าศพหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย การยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถยื่นขอรับฯ ได้ทั่วประเทศหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนมาตรา 40 ถูกศาลสั่งเป็นบุคคลล้มละลายเงินสมทบมาตรา 40 ที่ได้ส่งมาจะถูกอายัดหรือไม่
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›