คำถามที่พบบ่อย  ค้นหา

ประเภทหมวดหมู่ คำถามที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อย ฐานค่าจ้างที่ต้องนำมารวมเพื่อคำนวณเงินสมทบเท่าไหร่ มีอะไรบ้าง
คำถามที่พบบ่อย ตกเบิก ของลูกจ้างเทศบาล ต้องสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมหรือไม่ (ต่อเดือนไม่ถึง 1,650 บาท)
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนขาดส่งเงินสมทบกี่เดือน ถึงหมดสิทธิการเป็นผู้ประกันตน
คำถามที่พบบ่อย ในปี พ.ศ. นายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ต้องจ่ายเงินสมทบในอัตราเดือนละเท่าใด
คำถามที่พบบ่อย เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้ 5 ปี แล้วงดการส่งเงินสมทบไป 2 ปี จึงกลับมาส่งเงินสมทบต่อ ในขณะที่ไม่ส่งเงินสมทบสิทธิประโยชน์จะได้รับหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ขณะนี้อายุครบ 55 ปีแล้ว อยากทราบว่าต้องส่งเงินสมทบไปจนอายุเท่าใด จึงจะหยุดส่งได้และจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้างเมื่อหยุดส่งเงินสมทบ
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมจะได้รับสิทธิประโยชน์บ้าง
คำถามที่พบบ่อย กรณีผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ส่งเงินสมทบเกินยอดที่กำหนดไว้ผู้ประกันตนสามารถขอคืนเงินสมทบในส่วนที่เกินได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย กรณีผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ส่งเงินสมทบเกินยอดที่กำหนดไว้ผู้ประกันตนสามารถขอคืนเงินสมทบในส่วนที่เกินได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย กรณีพนักงานโดนกล่องสินค้าหล่นทับ แต่อาการปวดยังไม่เกิดขึ้นในตอนนั้น ต่อมา 2-3 วัน ได้เกิดอาการเจ็บป่วยได้ไปหาหมอ แต่หมอก็ไม่วินิจฉัยว่าเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายอันเนื่องจากการทำงาน ในส่วนนี้สำนักงานประกันสังคมเห็นอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย กองทุนเงินทดแทน คืออะไร
คำถามที่พบบ่อย เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน คือ อะไร
คำถามที่พบบ่อย เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนจ่ายด้วยเงินสดหรือเช็ค
คำถามที่พบบ่อย ลูกจ้างจะได้รับสิทธิคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายเมื่อใด
คำถามที่พบบ่อย หน้าที่ของนายจ้างตามกฏหมายกองทุนเงินทดแทน
คำถามที่พบบ่อย สถานที่จ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
คำถามที่พบบ่อย กรณีมีสำนักงานหลายสาขาต้องดำเนินการอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย นายจ้างต้องทำอย่างไรบ้างเมื่อลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงาน
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนมาตรา 39 ขาดส่งเงินสมทบ 1 ปี สามารถส่งต่อได้หรือไม่ อย่างไร
คำถามที่พบบ่อย กรณีใดบ้างที่จะทำให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 สิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน
 1 2 3 >  Last ›