สถานที่จ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

คำตอบ :

สามารถจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย และที่สำนักงานประกันสังคม print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน