กรณีใดบ้างที่จะทำให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 สิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน

คำตอบ :

เสียชีวิต กลับเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ไม่ส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน (สิ้นสภาพตั้งแต่เดือนแรกที่ไม่ส่งเงินสมทบ) ภายในระยะเวลา 12 เดือน ส่งเงินสมทบไม่ครบ 9 เดือน (สิ้นสภาพในเดือนแรกที่ส่งเงินสมทบไม่ครบ 9 เดือน)