เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้ 5 ปี แล้วงดการส่งเงินสมทบไป 2 ปี จึงกลับมาส่งเงินสมทบต่อ ในขณะที่ไม่ส่งเงินสมทบสิทธิประโยชน์จะได้รับหรือไม่

คำตอบ :

ไม่ได้รับคืนสิทธิประโยชน์ เนื่องจากในระหว่างลาออกจากงานมิได้มีการนำส่งเงินสมทบแต่อย่างใด