พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานแถลงข่าว “คนไทยสุขสันต์ ของขวัญปีใหม่ 2562 จากใจกระทรวงแรงงาน”

24 ธันวาคม 2561

      พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานแถลงข่าว “คนไทยสุขสันต์ ของขวัญปีใหม่ 2562 จากใจกระทรวงแรงงาน” เพื่อมอบของขวัญจำนวน  5 ชิ้น ให้แก่พี่น้องผู้ใช้แรงงาน ลูกจ้าง นายจ้าง และประชาชน โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน เข้าร่วม
      ภายในงานสำนักงานประกันสังคม ร่วมกับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคม ได้จัดบุคลากร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพ โดยมีรถโมบายเอ็กซเรย์ เครื่องมืออุปกรณ์ในการตรวจ ห้องปฏิบัติการ บริการผู้ประกันตนประมาณ 100 คนจากสถานประกอบการ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 และสำนักงานประกันสังคมกรุงเเทพมหานครพื้นที่ 6 กิจกรรมการให้บริการตรวจสุขภาพ ได้แก่ การซักประวัติตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจสายตา คัดกรองการได้ยิน ตรวจสุขภาพช่องปาก ตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ น้ำตาลในเลือด เอ็กซเรยทรวงอกโดยรถโมบายเคลื่อนที่ ตรวจมะเร็งปากมดลูก คัดกรองมะเร็งเต้านม พบแพทย์ รับฟังผลและให้คำแนะนำเบื้องต้น  เมื่อวันจันทร์ที่  17 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารกระทรวงแรงงาน กรุงเทพฯ