นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ Grab the Future ครั้งที่ 2

24 ธันวาคม 2561

     นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ Grab the Future ครั้งที่ 2 พร้อมการสนับสนุนเงินสมทบประกันสังคมตามมาตรา 40 แก่แรงงานนอกระบบ เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการประกันตนเองตามมาตรา 40 ซึ่งเป็นหลักประกันที่มั่นคงในระยะยาว อีกทั้งสร้างแรงจูงใจและผลักดันให้แรงงานนอกระบบเข้ามาอยู่ในระบบประกันสังคม โดยมีผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ร่วมงาน
     ในการนี้ ศูนย์สารนิเทศ ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ร่วมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม ให้ความรู้ ตอบข้อซักถาม พร้อมรับสมัครและรับชำระเงินสมทบ มาตรา 40 เมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก วิภาวดี กรุงเทพมหานคร