เมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ให้สัมภาษณ์รายการ “นารีกระจ่าง” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในประเด็น “สิทธิประโยชน์ ประกันสังคมที่คนทำงานควรรู้”

20 ธันวาคม 2561

      เมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ให้สัมภาษณ์รายการ “นารีกระจ่าง” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในประเด็น “สิทธิประโยชน์ประกันสังคมที่คนทำงานควรรู้” โดยชี้แจงให้ทราบถึงสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม ทั้ง 7 กรณี คือ กรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน รวมทั้งการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อป้องกันการเกิดโรคร้ายแรง และเรื่องการคืนสิทธิให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 39 ตาม พ.ร.บ.การกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561 ซึ่งต้องดำเนินการภายในวันที่ 19 เมษายน 2562

      ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ